למה משלמים מס הכנסה

למה משלמים  מס הכנסהמס הכנסה, כשמו כן הוא – מס אשר מוטל על הכנסותיו של האזרח לצורך מימון פעילותה השוטפת של המדינה.
על מנת לחלק את נטל המס בצורה שוויונית הוחלט שהאזרחים ישלמו מס הכנסה לפי מדרגות הכנסה באופן שיגרום לבעלי הכנסה גבוהה לשלם יותר (על פי אחוז מסויים מהכנסתם) ולבעלי הכנסה נמוכה לשלם מעט מאוד מס, אם בכלל.
כמו כן, על מנת למנוע מצב בו יעדיפו האזרחים להרוויח פחות, על מנת לשלם פחות מס הכנסה, נקבע כי המס יהיה שולי – כלומר תוספת התשלום תהיה רק על הרווח שמעל למדרגת המס, כפי שנקבע מעת לעת על ידי רשות המיסים.
לדוגמא, בהנחה שמדרגת המס הראשונה היא ארבעת אלפים וחמש מאות שקלים,
מי שמרוויח פחות מהסכום לא ישלם כלל מס הכנסה ואילו מי שמרוויח עשרת אלפים שקלים ישלם מס רק מתוך ששת אלפים וחמש מאות השקלים הנותרים.
בהנחה שאחוז המיסוי הוא עשרה אחוזים, לצורך הדוגמא, ישלם מי שמשתכר עשרת אלפים שקלים שש מאות וחמישים שקלים בלבד (שהם עשרה אחוזים מהסכום שמעל המדרגה ולא מסך הכנסתו הכוללת).
בשל רמת ההוצאות הגבוהה של המגזר הציבורי מס הכנסה כשלעצמו אינו מספיק לממן את כל פעילויותיה של הממשלה, בשל כך מטילה הממשלה על האזרחים מיסים נוספים:

מס ערך מוסף
מס ערך מוסף (או בקיצור מע"מ) שהוא למעשה מס על המחזור של העסק ( ללא התחשבות בהוצאות העסק) או מס על צריכה למגזר הפרטי (שנאלץ לשלם תוספת מס ערך מוסף בכל פעם שהוא מבצע רכישה כלשהי).
שיעורו של מס ערך מוסף עומד כיום על חמישה עשר וחצי אחוזים.

מס בלו
מס בלו הוא מס שמוטל על צריכת דלקים כגון סולר ובנזין.
המס מהווה מקור הכנסה לא מבוטל לאוצר המדינה ומלבד תרומתו להכנסות המדינה הוא גם תורם לאיכות הסביבה משום שהוא מונע מהנהגים לצרוך אנרגיה בלי הגבלה וגורם להם לחשוב פעמים על כל נסיעה.

מס בריאות
מס בריאות הוא מס חדש יחסית שנועד לצמצם את חוסר השוויון במערכת הבריאות ולאפשר גם למעוטי יכולת להנות מטיפול רפואי.
המס, בדומה למס הכנסה, מוטל על פי רמת ההכנסות של האזרח ומיועד רובו ככולו לטובת קופות החולים, בתי החולים וסל התרופות.